Lähde lähettilääksi Someen!

HELSINGIN YRITTÄJÄNAISTEN

JÄSENISTÄ YHTEISÖN LÄHETTILÄITÄ 

Miten aktiivisista jäsenistä saisi vahvemman voimavaran – osaksi Helsingin Yrittäjänaisten markkinointiviestintää?  

Somessa jylläävät algoritmit ja orgaanisen näkyvyyden kaventuminen on pakottanut yritykset ja yhteisöt entistä suurempaan mainoseurojen käyttöön. Onko enää mahdollista saada näkyvyyttä orgaanisesti? Vastaus on työntekijälähettilyys, yhdistyksissä brändi- tai somelähettilyys. 

Helsingin Yrittäjänaisten osalta tämä voi tarkoittaa hallituksen jäsenien lisäksi myös muita aktiivisia jäseniä. 

MITÄ ON SOMELÄHETTILYYS?

Idea on yksinkertainen: kannustaa jäseniä jakamaan Helsingin Yrittäjänaisten julkaisuja, kuvia ja videoita, joissa kerrotaan jäsenyydestä, tapahtumiin osallistumisesta ja muusta positiiviseen sävyyn. Tullaan tutuiksi yleisöille, asiakkaille ja annetaan kasvoja ja jaetaan yrittäjänaisille tärkeitä asioita laajemmalle joukolle.

Lähettiläät antavat yhteisölle kasvot, tuovat kaivattua inhimillisyyttä ja ihmisläheisyyttä sekä madaltavat kynnystä ottaa yhteyttä. Ihmiseltä ihmiselle- julkaisut saavat moninkertaisesti näkyvyyttä verrattuna organisaatioiden julkaisuihin.

Marja ja Soile-Maria

MIKSI LÄHETTILYYS EI SITTEN TOIMIKAAN? 

Työntekijälähettilyys on tuttu termi, mutta harmillisen usein se saa monessa organisaatiossa aikamoisen iskun jo heti alkumetreillä. Kokemukset eivät olekaan niin ruusuisia kuin alkuun oletettiin. Mikä meni vikaan? Miksi porukkaa ei saatu valjastettua somelähettiläiksi ja säästettyä mainoseuroja? Tähän löytyy pääosin neljä erilaista syytä:

 1. Motivaatio 
 2. Ajoitus
 3. Työkalun valinta ja käyttöönotto
 4. Työntekijälähettiläiden valinta

Motivaatiota ei ole tai se häviää

 • Ei tiedetä, mitä saa tai pitäisi jakaa
 • Jaettavan sisällön etsiminen vie liikaa aikaa
 • Jakamisen tuloksista ei ole varmuutta (eli mittarointi puuttuu)
 • Ei tiedetä, miten somessa erotetaan työminä ja henkilökohtainen minä
 • Ei nähdä selkeätä hyötyä itselle ja omalle työlle, joten ajankäyttö somettamiseen tuntuu kiireen keskellä vaikealta.

Yhteisön vastuulla on:

 • Tarjota sisältöä jaettavaksi – vaikeaa jakaa, jos ei ole mitä jakaa
 • Tehdä jakaminen helpoksi – työkalut ja prosessi
 • Sisäinen tiedottaminen – jokin apuväline ja prosessi
 • Ohjeistaa ja kouluttaa – kaikki organisaatiotasot
 • Kannustaa ja tukea – ohjeet, oppaat kuntoon ja nimetyt tukihenkilöt

Oikea ajoitus

Onko kaikilla iso kuva selvillä? Mitä haluamme saada aikaan markkinointiviestinnällä? Pelaako sisäinen viestintä tällä hetkellä? Kuka johtaa ja mitkä ovat roolit? 

Ensin työnkulut, sisäinen tiedonkulku, roolit ja tehtäväalueet kuntoon, vasta sitten lähettilyys-ohjelmaa rakentamaan. 

Työkalu julkaisujen helppoon jakoon 

Helsingin Yrittäjänaisilla käytössä jo Google Drive, Membook, Lyyti – mikään näistä ei suoraan tue julkaisujen helppoa jakamista. Onko Canva sellainen, josta halukkaat lähettiläät pystyvät jakamaan valmiita aineistoja helposti, nopeasti ja silloin kun kullekin sopii? 

Kun laajennetaan ohjelmaa hallituksen ulkopuolelle, tarvitaan avointa työkalua ja tästä keskustelua.

Kenestä somelähettiläs? 

Ketkä ovat halukkaita ja innokkaita – myös vuoden päästä? Keitä asia ei voisi vähempää kiinnostaa? Avoimilla kysymyksillä ja motivaation selvittämisellä päästään haarukoimaan oikeita henkilöitä. He voivat oikein hyvin olla hallituksen ulkopuolisiakin. Huom! Tässä tarvitaan oikeasti motivaatiota ja omaa innostusta, sillä työ on pitkäjänteistä.

MITEN HYN SOMELÄHETTILYYS-OHJELMA RAKENNETAAN? 

HAASTEET / TAVOITTEET

Helsingin Yrittäjänaisten jäseninä on hyvin pieni osa Helsingin ja koko pääkaupunkiseudun yrittäjänaisista. 338 on vaatimaton luku, kun potentiaalisia jäseniä on kymmeniätuhansia. Jäsenistön keski-ikä nyt on keski-ikäiset ja vanhemmat. 

TAVOITTEET (kappalemäärät ja muut tavoitteet määritellään erikseen)

 • Löytää innostuneet vetäjät ja tukihenkilöt
 • Luoda toimiva prosessi, ohjeet ja opas
 • Löytää aktiivisia lähettiläitä
 • Luoda ohjelma ja sisältösuunnitelma
 • Saada uusia jäseniä
 • Houkutella myös nuorempaa ikäryhmää

KEINO

 • Valitaan vetäjät ja tukijoiden joukko, etsitään erilaisia jäseniä ja etsitään myös alle 30-vuotiaita jäseniä lähettilääksi.
 • Luodaan ohjelma 
 • Järjestetään kick-off
 • Opastetaan ja koulutetaan
 • Palkitaan ja huomioidaan tekijöitä

Nykyiset jäsenet kertovat omasta jäsenyydestään, sen monista puolista sekä HYN verkkosivuilla ja somessa mutta myös omissa kanavissaan. 

LAADULLINEN VAIKUTUSMITTARI (esimerkki)

Lähettiläiden julkaisut herättävät kiinnostusta HYN kohtaan, lisäävät seuraajien määrää, sitoutumista, jakamista sekä keskusteluja somessa ja ohjaavat liikennettä verkkosivuille.

MÄÄRÄLLINEN VAIKUTUSMITTARI (esimerkki) 

HYN saa uusia erilaisia ja eri toimialojen sekä eri ikäryhmien jäseniä

Verkkosivujen liikenne kasvaa ->  LIITY JÄSENEKSI

JOTTA VOIMME SAAVUTTAA LÄHETTILYYS-OHJELMALLA TAVOITTEEMME, 

SE VAATII SUUNNITELMAN HYVÄKSYMISEN, KOULUTUSTA, KOKO HALLITUKSEN JA AKTIIVIEN JÄSENTEN SITOUTUMISTA. 

Kootaan tiimi, joka luo prosessin ja koko ohjelman ja vie sen käytäntöön yhdessä hallituksen ja lähettiläiden kanssa.

Tarvitaan koulutusta 

 • Sosiaalisen median peruskäyttöön ja eri kanavien toimintaan ja lainalaisuuksiin sekä julkaisujen ja  videoiden tekemiseen
 • Henkilökohtaisten profiilien tsekkaus – lähettiläs toimii oman profiilinsa tai yrityksensä sivun kautta
 • Aihesanojen yhtenäiseen käyttöön
 • Miten luoda laadukasta visuaalista ilmettä
 • Psykologisen turvallisuuden lisäämiseen
 • Verkostoitumiseen ja vuorovaikutukseen
 • Omien sisältöjen luomiseen, sisältömarkkinointiin
 • Jakamisen prosessin hallintaan

Aktiiviset lähettiläät hyötyvät myös itse – oma tekeminen aktivoituu, verkostoituu, saa hyvää koulutusta aiheeseen, voi pölliä hyvät käytännöt omaan yritykseen ja omalle brändille.

Ylläoleva esitys on hyväksytty Helsingin Yrittäjänaisten hallituksessa keväällä 2023. Vuoden 2024 aikana lähdemme pilotoimaan ohjelmaa ja viemään sitä askel kerrallaan eteenpäin.

Helsingin Yrittäjänaiset ry
Hallituksen puolesta
Marja Nousiainen