LEHDISTÖTIEDOTE 23.11.2023

Vetovoimainen Helsingin Yrittäjänaiset houkuttelee yrittäjänaisia – myös hallitustyöhön

Helsingin Yrittäjänaisten 76. toimintavuosi päättyy innostuneessa ja aktiivisessa ilmapiirissä, sillä hallitustyöhön on nyt harvinaista imua. Jos yhdistystoimintaa pidetään vanhanaikaisena, niin 21.11.2023 pidetty Helsingin Yrittäjänaisten syyskokous kertoi toisenlaista tarinaa. Hallituspaikkoja oli jaossa neljä ja edellisen vuoden syyskokouksen tapaan hallitustyöstä kiinnostuneita eri alojen yrittäjiä oli kolminkertainen määrä. Myös puheenjohtajuudesta kiinnostuneita oli useita.

Helsingin Yrittäjänaiset on Suomen Yrittäjänaisten suurin paikallisyhdistys noin 340 jäsenellään.

Yrittäjänaisten vision mukaan olemme yrittäjänaisten halutuin ja vaikuttavin yhteisö. Raivaamme kasvun ja uudistumisen esteitä tasa-arvoisen yrittäjyyden edistämiseksi – yhdessä tehden ja toisiamme tukien.

Vuoden 2024 toimintasuunnitelma noudattaa Suomen Yrittäjänaisten strategiaa ja toimintalinjoja. Lue https://helsinginyrittajanaiset.fi/toimintasuunnitelma-2024/

Toiminnan kolme painopistettä ovat: 

1) yhteisöllisyys ja vetovoima 2) vaikuttavuus ja viestintä 3) kasvu ja uudistuminen

Yhdistys tarjoaa jäsenistölleen vaikuttajapäiviä, kulttuuritapahtumia, yrittäjän mentaalista ja fyysistä hyvinvointia tukevia tapahtumia ja koulutuksia sekä mahdollisuuden hakea koulutus- tai kulttuuristipendiä. Jäsenistön omaa osaamista jaetaan ja hyödynnetään uudella Mentorointi ja Networking -koulutusohjelmalla. Digitaitojen merkitystä tullaan nostamaan somekoulutuksilla ja pilotoitavalla Some-lähettilyys-ohjelmalla.  Yhdistys tarjoaa jäsenistölleen myös edullista koulutus- ja juhlatilaa Uudenmaankadulla Helsingin keskustassa. 

1.1.2024 aloittavan hallituksen kokoonpano

Hallituksen puheenjohtaja Eira Hovi  / Q-vio Branding Oy 

Hallituksen jäsenet: Riitta Ahonen / Petitra Oy, Mari Anthoni  / Manoris, Tiina Juhe  / Lakitupa Juhe Oy, Esen Stoliqi  / Apu ja hoivaa Sydämellä, Marke Kaikkonen / Marke Koo Oy, Marja Nousiainen / FutureMarja, Maria Rissanen / Freesi Living Oy ja Minja Wahlsten  / PCS Group Oy.

Yhdistyksen yhteystiedot: 
Helsingin Yrittäjänaiset
https://helsinginyrittajanaiset.fi/

Sähköposti:
helsinki@yrittajanaiset.fi