”NAISTEN ASEMAN PARANTAMINEN JA TASA-ARVO niin yksityis- kuin työelämässä ovat aina olleet minulle tärkeitä kysymyksiä, jo äidinmaidossa perittynä tullut.”

Kiitos kaikille luottamuksesta päästä hoitamaan Helsingin Yrittäjänaisten edunvalvontaa!

Olen juristi ja teen ansiotyöni firmassani Lakitupa Juhe Oy 2015 lähtien, mitään juridiikan alaa väheksymättä pääaiheina yritysjuridiikka ja perhe- ja perintöoikeus. Sitä ennen toimin lakitöitä tehden mm. rakennus- ja pankkialoilla. Kouluni kävin edunvalvonnan suhteen toimiessani lähes kaksi vuotta Turun kauppakamarissa edunvalvontahommissa 2010 -luvulla sijaistamassa juristia. Olen Helsingin Yrittäjänaisten hallituksessa vasta-alkaja ja tulin valituksi edunvalvonta edellä, koska se on asia, jota haluan tehdä Helsingin yrittäjänaisissa ja sen puolesta puhuin.

Helsingin Yrittäjänaisten edunvalvonnan reitit avattiin saman tien perustamisen yhteydessä 1947 ja siitä lähtien edunvalvonta on ollut oleellinen osa koko tätä toimintaa. Joitakin vuosia se on ollut hieman taustalla, mutta nyt minut valittiin hallitukseen ja vastuualueeni on järjestön edunvalvonta ja lobbaus yrittäjänaisille tärkeissä asioissa.

Rakastan määrittelyjä ja tekoäly määrittelee lobbauksesta seuraavasti: ”Yksittäiset henkilöt tai ryhmät harjoittavat lobbausta saadakseen hallituksen virkamiehet säätämään lainsäädäntöä, hyväksymään toimintalinjoja tai toteuttamaan tiettyjä toimia, jotka ovat heidän etujensa mukaisia. Tähän voi sisältyä monenlaisia toimia, kuten suora yhteydenotto poliittisiin päättäjiin, tutkimusten tai kannanottojen esittäminen, ruohonjuuritason kampanjoiden järjestäminen ja suhdetoiminta.” Mielestäni edunvalvonta on olennainen osa demokraattisia poliittisia prosesseja, sillä se mahdollistaa erilaisten etujen kuulemisen ja huomioon ottamisen. Kaiken kattavaa tietolaaria yrittäjän ongelmista ei ole.

Helsingin Yrittäjänaisten edunvalvonnan tavoitteena on päästä päättäjille kertomaan yrittäjien ongelmista. Niin naiivi en ole, että kuvittelisin tekevämme sen yksin tai nopeasti, vaan pyrkimyksenämme tulee olla yhteistoiminta vaikuttavien tahojen kanssa päämäärää kohden. Asioissa vaikuttaviin työpöytiin tulee päästä mukaan istumaan.

Helsingin Yrittäjänaisten toimialueena on koko pääkaupunkiseutu ja toivonkin, että edunvalvontaa tulisi kanssani tekemään hallituksen lisäksi laaja joukko järjestömme aivan upeita naisia laajalta alueelta. Tämä on meidän kaikkien yhteinen asia.

Tarvitsemme jäsentemme eli sinun tukea ja yhteistoimintaa tähän työhön. Ongelmat eri aloilla ovat erilaisia. Tule mukaan kertomaan niistä.

Ota yhteyttä joko minuun suoraan sähköposti tiina@juhe.fi  tai helsinki@yrittajanaiset.fi.

Lähdetään yhdessä parantamaan asemaamme tässä yhteiskunnassa omasta ja tulevien sukupolvien puolesta!

Vaikuttavin terveisin,

Tiina Juhe
edunvalvonta
Helsingin Yrittäjänaiset