Toimintasuunnitelma 2024

Iloa, energiaa ja osaamista

HELSINGIN YRITTÄJÄNAISET RY TOIMINTASUUNNITELMA

VUODELLE 2024  yhdistyksen 77. toimintavuosi 

Sisällysluettelo:

 • Taustaa: visio, missio ja arvot                                            
 • Tominnan painopistealueet:
 • 1. Yhteisöllisyys ja jäsenten kuunteleminen                                       
 • 2. Vaikuttavuus ja viestintä                                        
 • 3. Kasvu ja uudistuminen 
 • Sääntömääräinen toiminta:                  
 • 4. Sääntömääräiset kokoukset
 • 5. Edunvalvonta                                                                               
 • 6. Tapahtumat ja koulutus
 • 7. Testamenttivaroin toteutettu toiminta ja stipendit
 • 8. Huoneisto
 • 9.  Resurssit                                               
 • 10.Yhteistyökumppanit                                        

TAUSTAA

Helsingin Yrittäjänaiset ry toteuttaa alkavana toimintavuotena 2024  Suomen Yrittäjänaisten liittokokouksessa jäsenistöllään hyväksyttämää strategiaa. Jatkossa hallitustyö keskittyy pääsääntöisesti strategian toteuttamiseen. 

VISIO: Yrittäjänaisten vision mukaan olemme yrittäjänaisten halutuin ja vaikuttavin yhteisö. Raivaamme kasvun ja uudistumisen esteitä tasa-arvoisen yrittäjyyden edistämiseksi – yhdessä tehden ja toisiamme tukien.

MISSIO – SÄÄNNÖT Yhdistys toimii yrittäjinä olevien ja yrittäjyyttä edistävien naisten etujärjestönä. Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa naisyrittäjien kannattavan liiketoiminnan yleisiä edellytyksiä pääkaupunkiseudulla, edistää yrittäjyyttä, tervettä kilpailua ja yrittäjänaisten välistä yhteistyötä. 

Missiomme on nostaa rohkeasti esiin 

 • epäkohtia, jotka koskettavat erityisesti aloja, joilla on yrittäjänaisia 
 • osa-alueita ja asioita, jotka heikentävät naisten asemaa yrittäjinä.
 • yrittäjänaisten yhteisöä voimavarana  ja toinen toisiamme tukevana toimijana.

ARVOT:

AVOIN: Olemme kaikille avoin, eteenpäin katsova yrittäjänaisten oma dynaaminen yhteisö, josta saat tietoa, tukea ja yhteisöllisyyttä yrittäjän arkeen.

VASTUULLINEN: Kannamme vastuun toiminnastamme ja jäsenistämme. Toimimme rohkeasti tulevaisuuteen katsoen ja ajan ilmiöitä seuraten.

VAIKUTTAVA: Edistämme päämäärätietoisesti tavoitteitamme, ratkaisuja hakien ja niitä toteuttaen. Teemme sinnikkäästi yhdessä töitä sen eteen, että Suomi olisi parempi paikka yrittää.

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

1. YHTEISÖLLISYYS JA VETOVOIMA
– jäsenistön kuuleminen

Vuonna 2024 haluamme antaa jäsenistöllemme enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua yhteisten tapahtumien suunnitteluun, organisoimiseen ja toteuttamiseen sekä toimitilan ylläpitoon.  Keväällä 2024 alamme rakentaa kolmea erilaista toimintaryhmää: Kulttuuriklubia, Koulutus- ja osaaminen -tiimiä ja Huoneistotiimiä. 

Tavoitteena on tuottaa yhdessä vetovoimaista ja kiinnostavaa toimintaa, joka palvelee yrittäjyyden elinkaaren eri vaiheissa olevia jäseniä. Hyvin organisoitu ja jäsenistöä hyödyttävä toiminta tukee, auttaa ja inspiroi.  

2. VAIKUTTAVUUS JA VIESTINTÄ

Toiminnassamme on pyritty viime vuosien aikana entistä enemmän painottamaan viestintää ja koulutusta edunvalvonnan ja verkostojen lisäksi. Uudistimme 2023 aikana Helsingin Yrittäjänaisten verkkosivut ja raikastimme samalla visuaalista ilmettämme. Somestrategiassa panostamme viestintään, vaikuttavuuteen ja yhdistyksen markkinointiin useissa eri kanavissa. Näkyvyyden edistämiseksi osallistamme jäsenistöämme mm. Some-lähettilyyden kautta. Idea on yksinkertainen: kannustaa jäseniä jakamaan Helsingin Yrittäjänaisten julkaisuja, kuvia ja videoita, joissa kerrotaan jäsenyydestä- siihen sisältyvistä eduista, tapahtumiin osallistumisesta ja muusta, positiiviseen sävyyn. Tullaan tutuiksi yleisöille, jäsenille ja annetaan kasvoja. Lue lisää.

Viestinnän vaikuttavuutta  arvioidaan esimerkiksi kävijämääriä, sitoutumista ja jakamismääriä seuraamalla. Käytämme  seuraavia viestintä- ja markkinointikanavia:  

 • Verkkosivusto https://helsinginyrittajanaiset.fi/
 • Facebook- sivu – yhdistyksen markkinointiin
 • Instagram tili – markkinointiin potentiaaleille jäsenille sekä jäsenten inspiroimiseen ja viestintään
 • Facebook-keskusteluryhmä, johon pääsy vaatii jäsenyyden. Jäsenten keskustelupaikka ja tapahtumien ja teemojen nostot.
 • Linkedin yrityssivu, asiantuntijayrittäjien tavoittamiseen ja keskusteluun. 
 • Whatsapp-ryhmät hallitukselle, kehittäjätiimeille sekä erilaisten ryhmien käytännön yhteydenpitoon
 • Jäsenkirjeet 10–12 kertaa vuodessa
 • Membook jäsenhallintaan ja viestintään sekä markkinointiin
 • Lyyti tapahtumien käytännön hallintaan ja palautteisiin 

Lehdistötiedotteita laaditaan tarpeen mukaan. Suomen Yrittäjänaiset tarjoaa käyttöön ePressi-palvelun, joka mahdollistaa tiedotteiden jakelun. 

3. KASVU JA UUDISTUMINEN

Tavoittelemme Suomen Yrittäjänaisten suurimpana paikallisyhdistyksenä voimakasta jäsenmäärän kasvua. Haluamme hyödyntää sijaintiamme Helsingissä, valtakunnan päätöksenteon ytimessä. Autamme jäsenistömme liiketoiminnan kasvun tukemisessa ja näkyvyyden kasvattamisessa. Yhtenä osa-alueena haluamme tarjota jäsenillemme Network & Mentoring – ohjelman, jonka puitteissa jokaisen on mahdollisuus saada ja jakaa omaa asiantuntijuuttaan jäsenistön hyväksi, oman liiketoiminnan edistämiseksi ja kehittämiseksi.

Myös yhdistyksenä haluamme rohkeasti uudistua, olla avoimia sekä tarvittaessa rakentavan kriittisiä. Haluamme kehittyä hallituskeskeisestä toimintamallista- jäseniä osallistavaan toimintamalliin. Kehitystyö aloitetaan perustamalla kolme työryhmää.  kulttuurin, koulutuksen- ja osaamisen kehittämisen sekä toimitilamme ylläpito- ja vuokraustoiminnan osa-alueille. Hallituksen jäsenet vastaavat edelleen kustakin osa-alueesta “ohjelmajohtajana” tehden tiivistä yhteistyötä ryhmien kanssa. 

Esimerkkinä työryhmien tehtävistä:

KULTTUURIKLUBI : 1. Huoneistolla pidettävät vaikuttajapäivä-tapahtumat- kehittäjätiimi 2. Yrittäjän mentaalista ja fyysistä hyvinvointia tukevat tapahtumat 3. Laaja-alaiset kulttuuri-tapahtumat.

KOULUTUS JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN -tiimi : 1. Sosiaalisen median työkalut ja osaaminen 2. Yrittäjänaisen hyvinvoinnin koulutukset 3. Mentorointi ja Networking koulutusohjelma.

HUONEISTO-tiimi : Toimitilan ylläpito- ja vuokraustoiminta.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN TOIMINTA

4.  SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään huhtikuussa 2024 ja syyskokous marraskuussa 2024. 

5. EDUNVALVONTA

Haluamme siirtää hallitustyöskentelyn painopistettä enemmän edunvalvonnalliseen vaikuttamiseen. Luomme yhteistyösuhteita Helsingin ja Espoon kaupungin päättäjiin sekä valtakunnan poliittisiin päättäjiin sekä yrittäjänaisten kannalta tärkeisiin sidosryhmiin.   Haluamme jatkossa olla paikallisella tasolla aktiivinen toimija, taitava yhteydenpitäjä, keskustelijaosapuoli ja haluttu kumppani yrittäjyysasioita käsittelevissä neuvottelupöydissä. 

Painotamme keskusteluyhteyden merkityksellisyyttä eri kanavissa ja haluamme korostaa omaa osaamistamme naisyrittäjyyden edistäjänä ja asiantuntijana.  

Kannustamme yhdistyksen jäseniä esittelemään yritystoimintaansa, merkityksellisyyttä ja hyödyttävyyttä eri yhteyksissä, tilaisuuksissa ja oppilaitoksissa. Kutsumme ryhmiä tutustumaan toimintaamme. 

6. TAPAHTUMAT JA KOULUTUS

Alkuvuodelle 2024 suunnittelemme kulttuurikeskustelua jäsenistön kesken. Kuulemme jäsentemme näkemyksiä, miten pystymme entistä paremmin toteuttamaan yhdessä erilaisuutta arvostavaa ja yrittäjänaisia osallistavaa toimintakulttuuria.  Tämä antaa eväitä työryhmien toiminnalle.

Vuoden 2024 jo tiedossa olevia tapahtumia:

 • 6 vaikuttajapäivää huoneistolla
 • hyvinvointitapahtuma alkutalvesta
 • 24.10.2024 Yrittäjänaisten päivä 
 • Itsenäisyyspäivänä kynttilänlasku Hietaniemen hautausmaalla 6.12.2024

Vuoden 2024 tapahtumien aikataulut ja sisällöt laatii työryhmät yhdessä hallituksen kanssa ja hyväksytyn budjettia noudattaen. 

7. TESTAMENTTIVAROIN TUOTETTU TOIMINTA JA STIPENDIT 

Rauha Hasselblattin testamenttivarat on sijoitettu Nordea pankkiin  ja Osuuspankkiin.  Rauha Hasselblattin testamenttivaroista esitetään nostettavaksi vuoden 2024 aikana testamentin ehtojen määrittämään käyttöön yhteensä 60 000  euroa. 

Varojen käytön kohteena ovat jäsenistölle kohdistetut erilaiset kulttuurisisältöiset tilaisuudet, tapahtumat, koulutukset ja stipendit. 

Tuemme osittain myös liittokokoukseen osallistumista.  Linkki Rauha Hasselblattin testamenttivarojen säännöistä. LINKKI https://helsinginyrittajanaiset.fi/stipendi/  

Testamenttivaroin tuetaan jatkokoulutusta ja kulttuuria. Ryhmä- ja henkilökohtaisia stipendihakemuksia voi lähettää jatkuvasti. Ehdot täyttäviä hakemuksia käsitellään seuraavasti: 16.11.2023 – 15.3.2024 välillä tulleista hakemuksista päätökset julkaistaan 15.4.2024 mennessä ja 16.3.-15.11.2024 välillä tulleista hakemuksista päätökset julkaistaan 15.12.2024 mennessä. 

8. HUONEISTO 

Tarjoamme jäsenille toimitilamme vuokrausta jäsenetuhintaan. Tavoitteena on, että jäsenet, jotka yhdessä omistamme huoneiston, pidämme huolta, arvostamme ja käytämme sitä aktiivisesti.  Nimetty työryhmä kehittää ja hoitaa huoneiston vuokraus- ja ylläpitotoimintaa hallituksen ohjauksessa, annetun budjetin mukaisesti. 

9. RESURSSIT

Hallitus keskittyy strategian painopisteiden mukaiseen toimeenpanoon  sekä työryhmien toiminnan mahdollistamiseen, valvontaan ja ohjaamiseen hyväksytyn talousarvion rajoissa.

Yhdistyksen edustukset 

Riitta Ahonen on valittu Suomen Yrittäjänaisten hallituksen varajäseneksi vuodelle 2024.  Riitta Ahonen edustaa yhdistystämme Helsingin Uusyrityskeskus ry:n hallituksessa. Suomen Yrittäjänaisten liittokokouksen edustajat Hämeenlinnaan  päättää hallitus. 

Senioritoiminta 

Yhdistyksen sisäinen senioriryhmä jatkaa toimintaansa. Kirsti Barannik toimii ryhmän vetäjänä. Senioritoimintaa tuetaan testamenttivaroin ryhmästipendillä. 

10. YHTEISTYÖKUMPPANIT

Haemme uuden toimintamallin mukaisesti aktiivisesti toimintaamme tukevia, luotettavia ja näkyviä kumppanuuksia.

Helsingin Yrittäjänaiset ry:n hallitus